Toolkit communicatie

Toolkit communicatie

  • De toolkit communicatie biedt jou hulpmiddelen om makkelijk en succesvol te communiceren.
  • Je vindt er informatie over onze huisstijl, onze beeldbank en instructie over veel relevante onderwerpen als je zelf met communicatie aan de slag gaat.
  • Daarnaast is er onze uitgebreide shop met middelen voor communicatie met cliënten of met medewerkers. In de categorie overig vind je nog enkele algemene middelen en tools voor managers.
  • We streven naar onderlinge afstemming van alle middelen en bewaken van de geldigheid van de informatie. Lees meer.

Communicatie-middelen in diverse soorten

  • Direct downloaden. Veel middelen kun je direct downloaden en mee aan de slag gaan, bijvoorbeeld de cartoons en foto’s in de Beeldbank.
  • Direct bestellen. Andere middelen kun je aanvragen en worden dan zo snel mogelijk toegestuurd.
  • Bij enkele middelen is maatwerk nodig. Je moet dan bij je bestelling wat informatie of een (team)foto insturen.
  • De meeste middelen zijn gratis. De meeste middelen worden vooralsnog gratis door de afdeling communicatie verstrekt. Je ziet bij je bestelling overal de bedragen € 0,-. Je betaalt wel een bijdrage in de verzendkosten (dit gaat per pakket en op basis van het gewicht van je bestelling). Dit wordt naderhand via factuur op je kostenplaats verrekend.
  • Instructie. Bij alle middelen vind je een beschrijving en/of instructie. Soms is er ook telefonische support.

Andere middelen – Proactis

  • In Proactis vind je de reguliere communicatiemiddelen. Denk aan briefpapier, enveloppen, en relatiegeschenken (weggevertjes).

De toolkit en de visie van Careyn

We hopen dat de toolkit voor jou een belangrijk instrument is om de kernkwaliteiten van Careyn te ontplooien. We denken vooral aan de kwaliteiten ‘Flexibel organiseren’ en ‘Ondernemend zijn’. De toolkit is zelf ook uitdrukking van deze kwaliteiten en daarnaast ook van de kernwaliteit  Excellent vakmanschap’. Maar dat oordeel is aan jou!