Social media

Careyn social media
Careyn gebruikt social media om in contact te treden met klanten, toekomstige medewerkers, de pers en vele andere belanghebbenden. We gaan de dialoog aan met die groepen en laten online zien wat onze waarden zijn, waar we voor staan. Zo versterken we onze merknaam en naamsbekendheid. Die ‘officiële’ communicatie gaat via daartoe aangewezen medewerkers en via onze officiële kanalen.

Social media privé
Social media worden ook privé door medewerkers van Careyn gebruikt. Het biedt de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je werk en je kunt bijdragen aan een positief imago van Careyn. Maar het levert ook een spanningsveld op: alles wat op de Social Media gezegd wordt kan ook schadelijk zijn voor Careyn. En wat mag eigenlijk wel en wat mag niet? Het is goed om daarover richtlijnen en tips op te stellen. Die en meer ‘do it yourself-communicatie’-tips kun je hiernaast downloaden.